Welkom op de website van 'De Roode Eenhoorn' !

 

Wie zijn wij ?

Genietend van een gezond leven met een open oog voor de toekomst en betrokken bij mensen met een beperking zetten wij ons in om een project voor acht mensen met een lichamelijke en/of lichtverstandelijke beperking te realiseren.
Wij vinden het belangrijk dat ook zij, binnen hun mogelijkheden, van een sociaal en gezellig leven kunnen genieten.
Het project omvat acht appartementen, een woonhuis voor een beheerdersechtpaar en een gemeenschappelijke ruimte waar ook een publieke functie op ligt. Het project De Roode Eenhoorn is een vernieuwende, eigentijdse invulling van onze visie op de zorg.

De aanleiding

De aanleiding voor het initiatief om te komen tot een woon-zorgcomplex voor lichamelijk gehandicapten is:

  • De tendens tot schaalvergroting in de zorg.
  • Een andere visie op de zorgverlening.
  • De wens van Lot Julius om in “haar” dorp te wonen.

Visie op de zorgverlening

Onze visie op de zorgverlening is:

  • De bewoners moeten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.
  • Hulp wordt geboden waar de onmogelijkheden van de bewoner beginnen.
  • Zorg is geen doel op zich, maar een middel om de bewoners een volwaardig onderdeel te kunnen laten zijn van de maatschappij.
  • De bewoners zijn volledig geïntegreerd in en dragen hun steentje bij aan hun directe woonomgeving.

Het Bestuur
Joke en Theo Broersen
Margriet en Flip Julius
Yvonne en Ruud Wiedijk